O nás

Nacházíte se: Home > O nás >

Zaměření:Časopis se orientuje na mlékárenství. Uveřejňuje výsledky výzkumu, informuje o novinkách z oboru, o odborných konferencích a seminářích, uvádí zprávy o dění v mlékárenském průmyslu v ČR a o činnosti Českomoravského svazu mlékárenského a Mezinárodní mlékařské federace /IDF/ a jejího Národního komitétu a informace ze škol i mlékáren. Je členěn do rubrik. 

Časopis navázal na Mlékařské listy, které vycházely jako příloha u každého sudého čísla zrušeného časopisu Průmysl Potravin. Tam byl fórem pro výsledky výzkumných prací.

Nyní je to samostatný časopis a má širší zaměření. Jeho cílem je informovat o novinkách a výsledcích z oboru široké spektrum mlékárenských pracovníků ve výzkumu, odborných školách i v praxi a další čtenáře z příbuzných oblastí, jako je výživa, ekonomika, obaly, přístroje, zařízení a další. Informuje nejen o výzkumu, ale také o seminářích, konferencích, výstavách, mezinárodních setkáních, nové legislativě, hodnocení výrobků, kalendáři budoucích setkání , které se týkají mlékárenského oboru. Časopis je i fórem pro mlékařskou i laickou veřejnost. Důležitým faktorem je i rychlost a aktuálnost informací. Časopis není sponzorován, je finančně soběstačný.


Redakční rada:


Ing. Jan Drbohlav, CSc. (MILCOM a.s.-VÚM)

Ing. Jiří Kopáček, CSc.(ČMSM)

Ing. Šárka Horáčková, CSc. (VŠCHT)

Doc. Ing. Milada Plocková, CSc.(VŠCHT)

Ing. Petr Roubal, CSc.(MILCOM a.s.-VÚM)

PhDr. Hana Přibylová (ČMSM)

Ing. Luisa Benešová (MILCOM a.s.-VÚM),

doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc.

Ing. Irena Němečková, Ph.D. (MILCOM a.s.-VÚM)

Ing. Ondřej Elich (MILCOM a.s.-VÚM)

Mgr. Miroslav Maňásek (Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s.)

doc. Ing. Eva Samková, Ph.D. (JČU)

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. (UTB)

 

Vydavatel:MILCOM a.s.-Výzkumný ústav mlékárenský v Praze ve spolupráci s Českomoravským svazem mlékárenským a s Českým národním komitétem IDF.


Periodicita vydávání:6x ročně, průměrný rozsah jednoho vydání je 36 stran formátu A4
Časopis je číslován průběžně od č. 1.
Od roku 2003, č. 75. je uveden anglicky obsah časopisu
Rubrika VĚDA VÝZKUM je od r.2003 a to od č. 75 recenzována. Články v této rubrice mají název a abstrakt v angličtině.

Místo vydání: Praha, ISSN 1212 - 950X

Evidenční číslo přiděleno MK ČR E 10654Časopis je citován - the journal is citated by:Food Science and Technology Abstracts, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie (Czech Agricultural and Food Bibliography).


Roční předplatné činí 1 500,-Kč + DPH

Inzerce je možná na obálce - barevně, uvnitř časopisu černobíle nebo dvoubarevně (černá a modrá specifikovaná jako CMYK-barva cyan 100 % nebo jako přímá barva Pantone Proc. Cyan C)


Adresa redakce:MILCOM a.s., Ke Dvoru 12 a, 160 00 Praha 6 – Vokovice, tel.: 235 354 551-2, fax: 235 358 107, e-mail: mlekarske.listy@milcom-as.cz

O nás
cs
Mapa serveru Copyright © 2010 TVORBA STRÁNEK, WEBDESIGN
Spřátelené weby: VECTOR