rok 2011

Nacházíte se: Home > Archiv > rok 2011 >
číslo název článku download
124 IN VITRO MODELY ADHERENCE PROBIOTIK - PŘEHLED PDF
124

KYSELINA MLÉČNÁ JAKO POLOPRODUKT K VÝROBĚ POLYLAKTÁTŮ A

BIODEGRATOVATELNÝCH PLASTŮ

PDF
124

DEKARBOXYLASOVÁ AKTIVITA BACILLUS LICHENIFORMIS A JEJÍ

OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU A DOBOU KULTIVACE

PDF
125

METODY STANOVENÍ A CHARAKTERIZACE TERMOREZISTENTNÍCH

MIKROORGANISMŮ V MLÉCE

PDF
125

VYBRANÉ POZNATKY V OBLASTI MIKROBIOLOGIE SYROVÉHO KRAVSKÉHO

MLÉKA V ČR

PDF
125

METABOLICKÁ AKTIVITA VYBRANÝCH MIKROORGANISMŮ V KRAVSKÉM

A KOZÍM MLÉCE

PDF
126
PEVNOST TAVENÝCH SÝRŮ VYROBENÝCH BEZ TRADIČNÍCH TAVICÍCH SOLÍ PDF
126
VĚDECKÉ ASPEKTY DEKLAROVANÝCH ZDRAVOTNÍCH BENEFITŮ BIOMLÉKA PDF
126

IZOLACE DNA Z MLÉČNÝCH A PROBIOTICKÝCH VÝROBKŮ POMOCÍ

MAGNETICKÝCH MIKROČÁSTIC

PDF
126 MIKROBIOLOGICKÁ KVALITA MLÉKA Z JESENICKÝCH MLÉČNÝCH AUTOMATŮ PDF
126 FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÁ A MIKROBIOLOGICKÁ ANALÝZA BIO-MLÉČNÝCH VÝROBKŮ
PDF
126

RŮST BAKTERIÍ MLÉČNÉHO KVAŠENÍ V MLÉCE FORTIFIKOVANÉM BIOAKTIVNÍMI

LÁTKAMI

PDF
126

SLEDOVÁNÍ TVORBY VODÍKU PŘI FERMENTACI RŮZNÝCH MÉDIÍ KMENEM

CLOSTRIDIUM BUTYRICUME16A

PDF
127
VYBRANÉ UKAZATELE TRHU S MLÉKEM V OBLASTI JIHOZÁPADNÍCH ČECH
PDF
127
BIOFILMY A HYGIENA VÝROBY V MLÉKÁRENSKÝCH PROVOZECH PDF
127

SLEDOVÁNÍ REZISTENCE KMENŮ BIFIDOBAKTERIÍ VŮČI MODELOVÝM PODMÍNKÁM

ZAŽÍVACÍHO TRAKTU

PDF
127

PROBLEMATIKA PRODEJE SYROVÉHO KRAVSKÉHO MLÉKA Z POHLEDU

SPOTŘEBITELŮ

PDF
127

VÝZNAM SLEDOVÁNÍ MINORITNÍCH SLOŽEK MLÉKA PRO ZDRAVÍ ZVÍŘAT

A ANALYTICKÉ MOŽNOSTI JEJICH MONITORINGU

PDF
128

APLIKACE PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU HLUBOKÉHO

ZMRAZOVÁNÍ NA POŠKOZENÍ MIKROBIÁLNÍCH BUNĚK

PDF
128

MIKROBIOLOGICKÁ RIZIKA V MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBÁCH - DETEKCE

PATOGENNÍCH BAKTERIÍ

PDF
128

MLÉKO A PROSTŘEDÍ MLÉKÁRENSKÉ VÝROBY: ZDROJE A CESTY ŠÍŘENÍ

LISTERIA MONOCYTOGENES

PDF
128

VLIV pH A TEPLOTY SKLADOVÁNÍ NA MIKROBIOLOGICKOU KVALITU

ACIDOFILNÍCH MLÉK

PDF
128

ŽIVNÁ MÉDIA PRO STANOVENÍ A KULTIVACI PLÍSNÍ A KVASINEK

IZOLOVANÝCH Z MLÉČNÝCH VÝROBKŮ

PDF
128

RŮST SPORULUJÍCÍCH BAKTERIÍ V TAVENÝCH SÝRECH O RŮZNÉM

OBSAHU TUKU A V PŘÍTOMNOSTI MONOACYLGLYCEROLU KYSELINY

UNDEKANOVÉ

PDF
128

VLIV ZPŮSOBU DOJENÍ A FÁZE LAKTACE NA TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY

OVČÍHO MLÉKA A KVALITU VÝROBKU

PDF
128

MOŽNOSTI PRODLOUŽENÍ STABILITY MLÉČNÉ MATRICE PRO ÚČELY IR MĚŘENÍ

PDF
129

VYUŽITÍ SYSTÉMU DIVERSILAB™ PRO DRUHOVOU IDENTIFIKACI

BIFIDOBAKTERIÍ

PDF
129

CHARAKTERISTIKA LAKTOBACILŮ IZOLOVANÝCH Z TRÁVICÍHO TRAKTU

KOJENCŮ

PDF
129

IDENTIFIKACE KMENŮ BAKTERIÍ RODU CLOSTRIDIUM IZOLOVANÝCH

ZE SÝRŮ

PDF
129
TEXTURNÍ VLASTNOSTI ANALOGŮ TAVENÝCH SÝRŮ V ZÁVISLOSTI

NA DRUHU POUŽITÉHO TUKU S RŮZNÝM ZASTOUPENÍM

MASTNÝCH KYSELIN


PDF

cs
Mapa serveru Copyright © 2010 TVORBA STRÁNEK, WEBDESIGN
Spřátelené weby: VECTOR