rok 2018

Nacházíte se: Home > Archiv > rok 2018 >

 

 

číslo název článku download

166

JAKÉ POŽADAVKY KLADE MODERNIZACE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU NA VÝZKUM PO ROCE 2020 !

PDF

166

ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚČINEK PYLUA CUKRU NA VYBRANÉ VČELÍ PATOGENY

PDF

166

METODA PRO HODNOCENÍ ÚČINKU PŘÍPRAVKŮ S OBSAHEM BAKTERIOFÁGOVÉHO STAFYLOKOKOVÉHO LYZÁTU NA RŮSTBAKTERIÍ STAPHYLOCOCCUS AUREUS POMOCÍ DETEKCEZMĚNY VODIVOSTI

PDF

167

VÝZKUM A VÝVOJV METODÁCH PREDIKCE ČASU KOAGULACE MLÉČNÝCH BÍLKOVIN

PDF

167

VLIV OBSAHU TUKU V SUŠINĚNA SENZORICKÉ HODNOCENÍ SÝRŮ EIDAMSKÉHO TYPU

PDF

167

ČESKÁ AKADEMIE ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD VYDALA KNIHU

PDF

167

POTENCIÁL LACTOBACILLUS PLANTARUM PRO VYUŽITÍ V MLÉKÁRENSKÝCH TECHNOLOGIÍCH

PDF

167

MLÉČNÝ TRH V EU NA POČÁTKUROKU 2018 - OHROŽENÍ NEBONOVÉ VÝZVY?

PDF

168

VLIV KRMENÍ DOJNIC LUSKOVINO-OBILNOU SMĚSKOU NA JEJICH MLÉKO A REPRODUKCI

PDF

168

UŽITÍ ULTRAFILTRACE PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI VÝROBY TVAROHŮ A JOGURTŮ

PDF

168

VYUŽITÍ RUTINNÍHO STANOVENÍ MASTNÝCH KYSELIN PŘIODHADU HERITABILITY

PDF

168

NÁVRH PRACOVNÍHO POSTUPU IZOLACE CELKOVÉ BAKTERIÁLNÍ DNA Z DOHŘÍVANÝCH SÝRŮ

PDF

169

VZTAH OBSAHU VOLNÝCH MASTNÝCH KYSELIN V MLÉCE A UKAZATELŮ ENERGETICKÉHO DEFICITU U DOJNIC V PRVNÍ FÁZI LAKTACE

PDF

169

KULTIVAČNÍ METODA PRO STANOVENÍ GRAM-NEGATIVNÍCH AEROBNÍCH BAKTERIÍ V SYROVÉM MLÉCE

PDF

169

VÝVOJ NÁSTROJE (KET-REP) PRO IDENTIFIKACI A INTERPRETACI VÝSKYTU SUBKLINICKÝCH KETÓZ V KONTROLE UŽITKOVOSTI

PDF

169

SENZORICKÉ A TEXTURÁLNE VLASTNOSTI OŠTIEPKOV

PDF

169

REZISTENCE STAPHYLOCOCCUS AUREUS A KOAGULÁZA-NEGATIVNÍCH STAFYLOKOKŮ K VYBRANÝM ANTIBIOTIKŮM

PDF

170

BILANČNÍ VYHODNOCENÍ VYUŽITÍ ULTRAFILTRACE PŘI VÝROBĚ TVAROHŮ, JOGURTŮ, SÝRŮ

PDF

170

FERMENTOVANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY A VÝVOJ JEJICH SPOTŘEBY V EVROPĚ, V ČR A VE SVĚTĚ

PDF

170

MEMBRÁNA JAKO NÁSTROJ ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY MLÉKÁRENSKÝCH TECHNOLOGIÍ

PDF

170

TRANSFER VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ DO MLÉKÁRENSKÉ PRAXE PROGRAMEM ROZVOJE VENKOVA

PDF

170

PREDIKČNÍ ROVNICE PRO SLOŽENÍ A VLASTNOSTI MLÉKA PŘI ALTERNACI
NEPRAVIDELNÝCH INTERVALŮ MEZI VÍCEČETNÝM DOJENÍM V KONTROLE UŽITKOVOSTI

PDF

170

METABOLISMUS A VÝZNAM BAKTERIÍ MLÉČNÉHO KVAŠENÍ VE FERMENTOVANÝCH MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH

PDF

170

NUTRIČNÍ ASPEKTY KONZUMACE SÝRŮ

PDF

170

FREKVENCE POLYMORFISMŮV GENECH DGAT1, FASN, LEPA SCD1 V DOJENÉ POPULACI SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

PDF

171

REZISTENCE LAKTOBACILŮK ANTIBIOTIKŮM

PDF

171

KVALIFIKOVANÝ ODHAD TRŽEB ZA MLÉKO PŘI KRMENÍ DOJNIC SILÁŽEMI Z LUSKOVINO-OBILNÝCH SMĚSEK

PDF

171

VÝVOJ SOFTWAROVÉHO NÁSTROJE (IMPE-COAG) PRO SLEDOVÁNÍ ENZYMATICKÉ KOAGULACE MLÉKA METODOUIMPEDANČNÍ SPEKTROSKOPIE

PDF

171

OPTIMALIZACE POUŽITÍ PROBIOTICKÉ KVASINKY SACCHAROMYCES BOULARDII DO KEFÍRŮ

PDF

171

METODA PCR KVANTIFIKACE BAKTERIOFÁGA 936 V MLÉČNÝCH PRODUKTECH

PDF

171

VÝVOJ SOFTWAROVÉ HONÁSTROJE (PMCIS) PRO PREDIKCI MLÉČNÝCH SLOŽEK POMOCÍ SPEKTRÁLNÍCH DAT IMPEDANCE

PDF

171

PAVLÁKOVA ZRACÍ ZKOUŠKA MODELOVĚ KONTAMINOVANÝCH TVAROHŮ

PDF

171

VYUŽITÍ MALDI-TOF MS PRO IDENTIFIKACI BAKTERIÍ ZPŮSOBUJÍCÍCH KAŽENÍ MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


cs
Mapa serveru Copyright © 2010 TVORBA STRÁNEK, WEBDESIGN
Spřátelené weby: VECTOR