rok 2010

Nacházíte se: Home > Archiv > rok 2010 >
číslo název článku download
118

VÝBĚR VHODNÝCH HYDROKOLOIDŮ PRO STABILIZACI JAKOSTI

TERMIZOVANÝCH JOGURTOVÝ NÁPOJŮ

PDF
118

VÝBĚR VHODNÉ MATRICE VZORKU PRO STANOVENÍ MIKROBIOLOGICKÝCH

PARAMETRŮ INSTRUMENTÁLNÍMI METODAMI

PDF
119 ZMĚNY MIKROFLÓRY SYROVÉHO KOZÍHO MLÉKA V PRŮBĚHU LAKTACE
PDF
119

VARIABILITA V ZASTOUPENÍ VÝZNAMNÝCH MASTNÝCH KYSELIN

A JEJICH SKUPIN V INDIVIDUÁLNÍCH A BAZÉNOVÝCH VZORCÍCH SYROVÉHO

KRAVSKÉHO MLÉKA

PDF
119
STANOVENÍ A INTERPRETACE KONCENTRACE KETONŮ V MLÉCE
PDF
119

SLEDOVÁNÍ FYZIOLOGICKÝCH A BIOCHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ

LISTERIA MONOCYTOGENES IN VITRO

PDF
120 NOVÉ TRENDY V PROBIOTIKÁCH
PDF
120 STUDIUM IMUNOMODULAČNÍCH ÚČINKŮ BAKTERIÍ MLÉČNÉHO KVAŠENÍ PDF
120

PRODUKCE BAKTERIOCINŮ A INHIBIČNÍ ÚČINKY VYBRANÝCH KMENŮ

STREPTOCOCCUS SALIVARIUS SUBSP. THERMOPHILUS

PDF
121 SLEDOVÁNÍ ŠÍŘENÍ LISTERIÍ NA MODELOVÉ SÝROVÉ HMOTĚ PDF
121 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ MIKROFLÓRU TAVENÝCH SÝRŮ PDF
121

STANOVENÍ VITAMINŮ SKUPINY B A STRAVITELNOSTI SÝRŮ

METODOU IN VITRO

PDF
121 PRŮZKUM SPOTŘEBITELSKÝCH POSTOJŮ K MLÉKU A MLÉČNÝM VÝROBKŮM PDF
121

ANALÝZA VÝSLEDKŮ STABILITY KALIBRACE PRO STANOVENÍ KYSELINY

CITRÓNOVÉ POMOCÍ NEPŘÍMÉ METODY INFRAČERVENÉ

SPEKTROSKOPIE (MIR-FT)

PDF
121

VLIV FORTIFIKACE SYROVÁTKY A MLÉČNÉHO PERMEÁTU VYBRANÝMI

NUTRIENTY NA VÝTĚŽNOST KYSELINY MLÉČNÉ

PDF
121

MASTNÉ KYSELINY V MLÉČNÉM TUKU A JEJICH HODNOCENÍ VE VZTAHU

K OSTATNÍM UKAZATELŮM KVALITY MLÉKA

PDF
121

SOUČASNÝ STAV MIKROBIOLOGICKÉ A BAKTERIOLOGICKÉ KVALITY

SYROVÉHO MLÉKA

PDF
122

STAV INTEGROVANÉ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ V ZAŘÍZENÍCH MLÉKÁRENSKÉHO PRŮMYSLU ČR

PDF
122

IZOLACE A IDENTIFIKACE POTENCIÁLNÍCH PROBIOTICKÝCH KMENŮ

Z BIOPTICKÝCH VZORKŮ A VYUŽITÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE PRO MĚŘENÍ

NĚKTERÝCH PROBIOTICKÝCH VLASTNOSTÍ

PDF
122

STANOVENÍ ODOLNOSTI VYBRANÝCH KMENŮ LAKTOBACILŮ VŮČI

MODELOVÝM PODMÍNKÁM TRÁVICÍHO TRAKTU

PDF
122

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ METODY KONTROLY MANUÁLNÍHO ODBĚRU

BAZÉNOVÝCH VZORKŮ MLÉKA

PDF
122

APLIKACE KMENŮ BAKTERIÍ MLÉČNÉHO KVAŠENÍ S TVORBOU

EXOPOLYSACHARIDŮ DO MLÉKA RŮZNÝCH DRUHŮ A JEJICH VÝZNAM

PDF
123

STANOVENÍ INULINU A FRUKTOOLIGOSACHARIDŮ V MLÉKÁRENSKÝCH

VÝROBCÍCH S POUŽITÍM KITŮ MEGAZYME K-FRUC A HK-FRUC

PDF
123
VÝBĚR BAKTERIÍ MLÉČNÉHO KVAŠENÍ S PROBIOTICKÝMI VLASTNOSTMI
PDF
123 HYGIENICKÁ KVALITA MLÉKA V EKOLOGICKÝCH CHOVECH ČR PDF
123

VYUŽITÍ AKTIVNÍ A PASIVNÍ METODY PŘI MONITORINGU MIKROBIÁLNÍ

KONTAMINACE OVZDUŠÍ

PDF
123

APLIKACE PROBIOTICKÝCH KULTUR LAKTOBACILŮ V MLÉČNÝCH

VÝROBCÍCH TYPU KEFÍRU

PDF
123 NEŽÁDOUCÍ ENZYMOVÉ AKTIVITY B. CEREUS A B. LICHENIFORMIS V MLÉCE PDF
123 OVĚŘENÍ SELEKTIVITY MUPIROCINU PRO STANOVENÍ BIFIDOBAKTERIÍ PDF
123

VLIV ZPŮSOBU DOJENÍ A PŘÍPRAVY MLÉČNÉ ŽLÁZY NA MIKROBIOLOGICKÉ

A CHEMICKÉ PARAMETRY DOJNÝCH OVCÍ

PDF

cs
Mapa serveru Copyright © 2010 TVORBA STRÁNEK, WEBDESIGN
Spřátelené weby: VECTOR