rok 2022

Nacházíte se: Home > Archiv > rok 2022 >

 

 

číslo název článku download

190

VÝSKYT REZIDUÍ INHIBIČNÍCH LÁTEK V SYROVÉM KRAVSKÉM MLÉCE V ČESKÉ REPUBLICE – MOŽNÁ SROVNÁNÍ

PDF

190

VYBRANÉ PARAMETRY KVALITY SYROVÉHO MLÉKA LÉČENÝCH DOJNIC V OCHRANNÉ LHŮTĚ A PO JEJÍM UKONČENÍ

PDF

191

TVORBA BIOFILMU KVASINEK IZOLOVANÝCH ZE SYROVÉHO MLÉKA A ÚČINNOST DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ

PDF

191

ANTIMASTITIDNÍ VAKCINACE JAKO VARIANTA REDUKCE POUŽITÍ ANTIBIOTIK U DOJNIC – PŘÍPADOVÁ STUDIE

PDF

192

VLIV FÁZE LAKTACE NA CHOVÁNÍ KRAV NA DOJÍRNĚ PŘI VÝBĚRU POŘADÍ DOJENÍ

PDF

192

Identifikace druhů Aspergillus sp. z mlékařskýchm matric a provozů a jejich regulace pomocí kmenů Lactiplantibacillus plantarum

PDF

193

VLIV PRANÍ NA MIKROBIÁLNÍ KONTAMINANTY SÝRAŘSKÝCH PLACHETEK V SÝRAŘSKÉ PRAXI

PDF

193

POPIS PRAVIDEL A STATISTICKÝCH POSTUPŮ PRO ALGORITMY K UMOŽNĚNÍ REDUKCE POUŽITÍ ANTIBIOTIK V CHOVU DOJNIC Z DYNAMIKY DAT KONTROLY KVALITY MLÉKA A MLÉČNÉ UŽITKOVOSTI

PDF

193

Využití bakterií mléčného kvašení v biologické ochraně rostlin

PDF

194

Laktoferin – muLtifunkční glykoprotein v mléce

PDF

194

Vlastnosti hydrogelů vyrobených z vedlejších produktů mlékárenského průmyslu

PDF

194

Charakterizace izolátůn z čeledi Lactobacillaceae získaných z mateřského mléka a stolice kojenců

PDF

194

VLIV TEPLOTY NA VYBRANÉ UKAZATELE SYROVÉHO MLÉKA

PDF

195

VLIV AKTIVNÍCH SLOŽEK SANITAČNÍCH ROZTOKŮ NA TVORBU BAKTERIÁLNÍCH BIOFILMŮ

PDF

195

Dunaliella salina – nejbohatší zdroj betakarotenu

PDF

195

STANOVENÍ VYBRANÝCH AMINOKYSELIN V NÍZKODOHŘÍVANÝCH SÝRECH BĚHEM PROCESU ZRÁNÍ TECHNIKOU KAPILÁRNÍ ELEKTROFORÉZY S UV DETEKCÍ

PDF

195

Antifungální aktivita kvasinek vůči kontaminantům rodu Aspergillus spp. a Penicillium spp.

PDF

195

Molekulárně-Genetické Metody Založené Na PCR Využitelné Pro Detekci A Identifikaci Mikroorganismů V Mlékárenství

PDF

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


cs
Mapa serveru Copyright © 2010 TVORBA STRÁNEK, WEBDESIGN
Spřátelené weby: VECTOR