rok 2021

Nacházíte se: Home > Archiv > rok 2021 >

 

 

číslo název článku download

184

SENZORICKÉ HODNOCENÍ VYBRANÝCH MLÉČNÝCH VÝROBKŮ Z EKOLOGICKÉHO A KONVENČNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ

PDF

184

OBSAH JÓDU V KRAVSKÉM MLÉCE Z EKOLOGICKÝCH A KONVENČNÍCH CHOVŮ

PDF

184

MOŽNOST VLIVU ZAVEDENÍ EXTRUZE JADRNÝCH KRMIV DO KRMNÝCH DÁVEK DOJNIC NA KVALITU JEJICH MLÉKA – BAZÉNOVÉ VZORKY MLÉKA

PDF

184

Testování biocidní účinnosti přípravku na bázi elektrochemicky aktivovaných desinfekčních roztoků

PDF

185

VÝZNAM HODNOTY TITRAČNÍ KYSELOSTI MLÉKA DŘÍVE A NYNÍ – část I

PDF

185

POROVNÁNÍ VYBRANÝCH ZMRAZOVACÍCH TECHNIK PRO DLOUHODOBÉ UCHOVÁVÁNÍ KMENŮ PENICILLIUM ROQUEFORTI

PDF

186

VÝZNAM HODNOTY TITRAČNÍ KYSELOSTI MLÉKA DŘÍVE A NYNÍ – část II

PDF

186

Vlastnosti hydrogelů z kyselé syrovátky a karboxymethylcelulózy s různými síťovacími činidly

PDF

187

JOD V MLÉCE A JEHO VARIABILITA

PDF

187

VLIV POLYMORFISMU GENŮ AGPAT6 A LEP NA ZASTOUPENÍ MASTNÝCH KYSELIN MLÉČNÉHO TUKU U ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU

PDF

187

Vývoj metody pro testování účinnosti sanitačních roztoků proti biofilmům

PDF

188

ZMěny ModeloVých Mléčných produktů koZ A oVcí poruŠeníM MlékeM krAVSkýM

PDF

188

Srovnání celkového počtu vybraných skupin mikroorganismů v syrovém mléce při odběru na farmě a po transportu do laboratoře

PDF

188

SENZORICKÉ HODNOCENÍ A PREFERENCE KONZUMNÍCH MLÉK V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU TUKU A ZPŮSOBU TEPELNÉHO OŠETŘENÍ

PDF

188

Kvasy s převahou mléčného kvašení pro bezlepkovou výživu

PDF

188

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ HODNOTY LINEÁRNÍHO SKÓRE POČTU SOMATICKÝCH BUNĚK V KRAVSKÉM MLÉCE

PDF

188

Prebiotická aktivita polysacharidových frakcí izolovaných z biomasy mikrořasy Chlorella vulgaris

PDF

189

SNIŽOVÁNÍ OBSAHU SOLI V LISOVANÝCH BÍLÝCH SÝRECH

PDF

189

VLIV NEBAKTERIÁLNÍCH PŮVODCŮ MASTITID NA TECHNOLOGICKÉ VLASTNOSTI MLÉKA – PRODUKCE LYTICKÝCH ENZYMŮ

PDF

189

DRUHOVÉ ZASTOUPENÍ MIKROORGANISMŮ V PEKAŘSKÝCH KVASECH

PDF

189

ZMĚNY TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ MLÉKA A JEHO IR SPEKTER PŘI VÝZNAMNÉ REDUKCI POČTU SOMATICKÝCH BUNĚK

PDF

189

Mikrobiom nápojů ze sladké syrovátky

PDF

189

Vliv mikrobiální transglutaminasy na texturní vlastnosti mléčných fermentovaných výrobků

PDF

189

Vliv času dojení a týdne laktace na variabilitu nádoje a složení mléka u dojnic v časné laktaci

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


cs
Mapa serveru Copyright © 2010 TVORBA STRÁNEK, WEBDESIGN
Spřátelené weby: VECTOR