rok 2017

Nacházíte se: Home > Archiv > rok 2017 >

 

 

číslo název článku download

160

MILNÍKY V MLÉKÁRENSKÉM VÝZKUMU

PDF

160

SEZÓNNOST A ODHAD TEPELNÉ STABILITY SYROVÉHO KRAVSKÉHO MLÉKA PRO JEHO
VÝBĚR K TECHNOLOGICKÉMU ZPRACOVÁNÍ

PDF

160

IZOLACE A VLASTNOSTI NOVÝCH KMENŮ BIFIDOBAKTERIÍ A LAKTOBACILŮ ZÍSKANÝCH
Z KOLOSTRA, SLIN A EXKREMENTŮ MLÁĎAT KRMENÝCH KOLOSTREM

PDF

160

LAKTAČNÍ DYNAMIKA SLOŽEK A VLASTNOSTÍ MLÉKA A ZTRÁTY
DOJIVOSTI PODLE POČTU SOMATICKÝCH BUNĚK U KOZ

PDF

161

ZMĚNY V HODNOTÁCH CELKOVÉHO POČTU MIKROORGANISMŮ
PŘI SKLADOVÁNÍ SYROVÉHO KRAVSKÉHO MLÉKA

PDF

161

VLIV NISINU NA SMETANOVÉ KULTURY A POROVNÁNÍ JEHO ÚČINKU S NISIN PRODUKČNÍMI
LAKTOKOKY PŘI VÝROBĚ SÝRŮ

PDF

161

VLIV SANITAČNÍCH ROZTOKŮ NA KVASINKY KONTAMINUJÍCÍ
MLÉKÁRENSKÉ PROVOZY A NA JEJICH BIOFILMY

PDF

161

METODY IDENTIFIKACE A CHARAKTERIZACE POTRAVINÁŘSKÝCH
PRŮMYSLOVÝCH IZOLÁTŮ PSEUDOMONAS SPP.

PDF

162

ENKAPSULACE PROBIOTIK

PDF

162

TVRDOST TAVENÝCH SÝRŮ VYROBENÝCH Z RŮZNÝCH DRUHŮ PŘÍRODNÍCH SÝRŮ

PDF

162

HODNOCENÍ VYBRANÝCH TAVENÝCH PLÁTKOVÝCH SÝRŮ
A ANALOGOVÝCH VÝROBKŮ MLADÝMI SPOTŘEBITELI

PDF

163

VLIV CHLORIDU VÁPENATÉHO A CHLORIDU SODNÉHO NA SYŘITELNOST MLÉKA
A NÁSLEDNOU VÝTĚŽNOST SÝŘENINY

PDF

163

IZOLACE A IDENTIFIKACE BAKTERIOCIN PRODUKUJÍCÍCH ENTEROKOKŮ ZE SÝRŮ A KVASŮ

PDF

163

ANTIFUNGÁLNÍ EFEKT A POLOPROVOZNÍ APLIKACE AKTIVNÍHO PŘÍPRAVKU NA BÁZI
FERMENTOVANÉ SYROVÁTKY V TOUSTOVÝCH CHLEBECH

PDF

163

ANTIFUNGÁLNÍ AKTIVITA SBÍRKOVÝCH A NOVĚ IZOLOVANÝCH KMENŮ BAKTERIÍ
MLÉČNÉHO KVAŠENÍ PRO PŘÍPRAVU KVASŮ

PDF

163

IMUNOMODULAČNÍ A PREBIOTICKÉ VLASTNOSTI DUNALIELLA SALINA

PDF

163

PŘIROZENÉ SYSTÉMY OCHRANY PROTI BAKTERIOFÁGŮM U BAKTERIÍ MLÉČNÉHO KVAŠENÍ

PDF

164

KOAGULÁZA-NEGATIVNÍ STAFYLOKOKY V NOSNÍ SLIZNICI KRAV

PDF

164

POROVNÁNÍ ROSTLINNÝCH NÁPOJŮ A KRAVSKÉHO MLÉKA
Z VÝŽIVOVÉHO A SENZORICKÉHO HLEDISKA

PDF

164

ODSOLOVÁNÍ ULTRAFILTRAČNÍCH PERMEÁTŮ SYROVÁTKY POMOCÍ ELEKTRODIALÝZY

PDF

164

REZISTENCE STARTOVACÍCH KULTUR K ANTIMIKROBIKŮM

PDF

164

PREDIKČNÍ ROVNICE PRO SLOŽENÍ A VLASTNOSTI MLÉKA PŘI ALTERNACI
NEPRAVIDELNÝCH INTERVALŮ MEZI VÍCEČETNÝM DOJENÍM V KONTROLE UŽITKOVOSTI

PDF

164

KULTIVAČNÍ METODY STANOVENÍ STAFYLOKOKŮ V SYROVÉM MLÉCE A JEJICH POROVNÁNÍ

PDF

164

VLIV SUPLEMENTACE SACHARIDY A DUSÍKATÝMI LÁTKAMI NA PRODUKCI NISINU
V SYROVÁTKOVÝCH MÉDIÍCH

PDF

164

VYUŽITÍ METODY LAMP PRO RYCHLOU DETEKCI PATOGENNÍCH MIKROORGANISMŮ
V POTRAVINÁŘSKÉ A KLINICKÉ PRAXI

PDF

165

SROVNÁNÍ SLOŽENÍ MÁSLA Z RŮZNÝCH KOMERČNÍCH ZDROJŮ

PDF

165

MLÉČNÁ UŽITKOVOST, SLOŽENÍ A VLASTNOSTI MLÉKA PŘI NEPRAVIDELNÉ ALTERNACI
INTERVALŮ BĚHEM TROJÍHO DOJENÍ DENNĚ

PDF

165

LAKTÓZOVÁ INTOLERANCE, JEJÍ PŘÍČINY, PŘÍZNAKY A NUTRIČNÍ ŘEŠENÍ

PDF

165

VÝSKYT A ŠÍŘENÍ BAKTERIÍ STAPHYLOCOCCUS AUREUS PŘI VÝROBĚ EXTRA TVRDÉHO
ZRAJÍCÍHO SÝRA

PDF

165

SVĚTOVÝ MLÉKÁRENSKÝ SUMMIT IDF 2018 UPOZORNIL NA NEZASTUPITELNOST MLÉKA
A NUTNOST MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


cs
Mapa serveru Copyright © 2010 TVORBA STRÁNEK, WEBDESIGN
Spřátelené weby: VECTOR